W dniu 27.11.2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008 – międzynarodowym standardem uznanym i rozpoznawalnym na całym świecie.

Certyfikat ten, oprócz oczywistych zalet prestiżowych jest jednocześnie wyrazem uznania dla dobrego funkcjonowania Ośrodka, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i doskonałego zarządzania.

Zakres rejestracji:

Usługi w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

certyfikat ISO 9001:2008 certyfikat ISO 9001:2008

Wróć