Ogłoszenie nr 510096005-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-nr-510096005-n-2019-z-dnia-16-05-2019-r.html

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-1/2019. Nazwa zadania: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-1/19 z dn.09.04.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-119-z-dn09042019r.html

Więcej...

Zapytanie nt. opracowania dokumentacji technicznej SGT.3321- 4/19

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach w związku z zamiarem ubiegania się o dofinasowanie planowanej inwestycji z RPOWP 2014-2020 w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,  zwraca się z zapytaniem nt. możliwości opracowania kompletnej dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW zlokalizowanej na dachach dwóch Pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zapytanie-nt-opracowania-dokumentacji-technicznej-sgt3321--419.html

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia postępowanie nr SGT.3331-6/18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-postepowanie-nr-sgt3331-618.html

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-6/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-6/2018. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-62018.html

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu nr SGT.3331-6/18

Ogłoszenie nr 643549-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw SuwałkachZakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-sgt3331-618.html

Więcej...