Wsparcie finansowe dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

W ostatnim okresie otrzymujemy od Państwa wiele wiadomości dotyczących chęci wsparcia naszego Ośrodka w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem
SARS-COV 2, za co wyrażamy ogromną wdzięczność. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tak trudnych chwilach.

W związku z zapytaniami dotyczącymi darowizn pieniężnych informujemy, że można ich dokonywać bezpośrednio na konto SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach : 78124052111111001099279238, z dopiskiem „COVID-19”. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt email (or@spzozor.pl) lub telefoniczny (87 563 28 89).

Wróć