UWAGA PETENCI

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prośby o udostępnienie ksero dokumentacji medycznej przyjmowane będą  drogą elektroniczną na adres e-mail: or@spzozor.pl lub telefonicznie (87) 563 28 89,

w godzinach od 9 do 14.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin odbioru kserokopii dokumentacji medycznej zostanie ustalony w wyżej wymieniony sposób.

Więcej...

Dzień Kobiet

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzy Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

Więcej...

Informacja o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach

Z dniem 21 września 2019 roku wyznaczony został na Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach - Pan Janusz Wiszniewski.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres poczty elektronicznej:  iod@spzozor.pl  i telefon 502 018 672

Więcej...

UROCZYSTE OTWARCIE PAWILONU II SP ZOZ OŚRODKA REHABILITACJI W SUWAŁKACH

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanego Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Cezary Cieślukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Łukasz Kurzyna-  Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk , Pan Zdzisław Przełomiec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Pani Hanna Lewczuk – Prokurator Okręgowa w Suwałkach, Pan Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Pan Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, członek Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, Michał Mostowski – Wykonawca - współwłaściel firmy „IZOTERM” s.c. Usługi Instalacyjne Michał Piotr Mostowski, Lidia Władysława Mostowska.

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach poinformowała zebranych o zakończeniu  inwestycji realizowanej w ramach projektu:

„Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. „

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6 975 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2 856 000,00 zł. środki unijne w wysokości 3 399 215,00.

 W efekcie rozbudowy budynku Pawilonu II uzyskano dodatkową powierzchnię, ok. 1000 m2, przeznaczoną na utworzenie specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych, nowoczesnych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalno- sanitarnych. Pracownie zostały  częściowo doposażone  w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Więcej...

Uroczyste otwarcie rozbudowanego Pawilonu II SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 Mam zaszczyt poinformować o uroczystym otwarciu rozbudowanego Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A w dniu 9 października 2019 r o godzinie 12.30

Inwestycja realizowana była w ramach projektu:

„Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. „

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6 975 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2 856 000,00 zł. środki unijne w wysokości 3 399 215,00.

 W efekcie rozbudowy budynku Pawilonu II uzyskano dodatkową powierzchnię, ok. 1000 m2, przeznaczoną na utworzenie specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych, nowoczesnych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalno- sanitarnych. Pracownie zostały  częściowo doposażone  w specjalistyczny sprzęt medyczny.

                                                                                                                                                                                                    Irena Łukaszuk

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                                                       SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji

                                                                                                                                                                                                  w  Suwałkach

                                  

Więcej...

Światowy Dzień Fizjoterapii

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii, Dyrekcja SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach pragnie złożyć najszczersze życzenia wszystkim Fizjoterapeutom oraz ich Rodzinom. Dobrego kontaktu z Pacjentami, o których dobro dbacie, zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, by przynosiła Waszym pacjentom ulgę i pomoc.

Więcej...

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu

Dnia 31 maja obchodzony jest "Światowy dzień bez Tytoniu". Tegoroczne obchody będą przebiegać pod hasłem: "Tytoń i zdrowie płuc". Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na rolę płuc w organiźmie człowieka oraz podniesienia świadomosci społeczeństwa na temat zdrowotnych skutków używania tytoniu i narażania na bierne palenie w kontekście funkcjonowania układu oddechowego.

Więcej...

Swiatowy Dzień Zdrowia 2019

"Popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej z uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej" to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r.

 

Więcej...

23 luty - Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Depresja to choroba, która co roku zbiera duże żniwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia , depresja jest jedną z najpoważniejszych chorób na świecie.

Początek choroby zwykle objawia się smutkiem, przygnębieniem. Często towarzyszą im lęki oraz niepewność. Człowiek staje się coraz bardziej obojętny na otaczającą  rzeczywistość. Oddala się od bliskich. Przestają go interesować problemy życia codziennego.

Kreuje swój własny smutny świat. Depresja to choroba, która nawraca. Jeżeli zauważymy u siebie, bądź u naszych bliskich symptomy choroby, najlepiej od razu udać się do lekarza specjalisty. Jeżeli faktycznie pojawiła się choroba, jest wiele sposobów na  jej wyleczenie. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby.

 

 

Więcej...

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach zrealizował w miesiącu grudniu 2018 roku zadanie pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki” dofinasowane z  dotacji celowej z budżetu państwa  na ogólną kwotę 453 565,00 zł.

W ramach podpisanej umowy Nr ZD.VII.47/18 dnia 4 grudnia  2018 r. na realizację powyższego zadania Ośrodek Rehabilitacji otrzymał 362 852,00 zł dofinansowania przeznaczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj.:

  • aparatu USG do wykonywania badań ze szczególnym uwzględnieniem ścięgien i nerwów szt. 1
  • aparatu EMG sprzęt do badań przewodnictwa nerwów i mięśni szt. 1
  • rotorów przyłóżkowych do ćwiczeń kończyn dolnych  (ćw. wspomagane elektr.) szt. 2
  • rotorów przyłóżkowych do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych (ćw. wspomagane elektr.) szt.2
  • bieżni rehabilitacyjnej (neurorehabilitacja - nauka chodu) do nauki i doskonalenia czynności lokomocji szt. 1
  • urządzenia do wspomagania ruchów czynnych kończyn górnych i dolnych szt. 1
  • stółu do terapii  manualnych ( do metod neurologicznych, regulowany elektrycznie) szt. 1
  • łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem, z ramą wyciągową do rehabilitacji, (10 kpl.)

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury medycznej do diagnostyki pozwoli na utworzenie nowych stanowisk, zwiększy ilość wykonywanych procedur rehabilitacyjnych, diagnostycznych realizowanych na oddziałach stacjonarnych, oddziałach dziennych oraz w poradniach SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej...