Rejestracja do Oddziału Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową (oddział rehabilitacyjny) jest wystawiane przez:
1) lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych,
reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych,
pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej,
neurologicznej i reumatologicznej.

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej:
1) w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni
nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji
przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej
wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
     a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii,
neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób
zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
lub
     b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej,
chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Dane osobowe pacjenta

Dane jednostki kierującej pacjenta

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 

Wyjaśnienie:

* - pole wymagane.

Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza, skontaktujemy się niezwłocznie i potwierdzimy rezerwację terminu.

Uwaga

W przypadku rezygnacji z planowanego świadczenia zwracamy się z prośbą o ponowne wysłanie wiadomości z naszej strony www z podaną poniżej treścią zamieszczoną w uwagach: "Rezygnuję ze świadczenia"